Stavebné práce Martin - montážne práce
zatepľovanie, odstránenie azbestu: +421 903 503 956

Stavebné práce z Martina

Stavebné práce v rámci celého Slovenska

Naša firma poskytuje služby v oblasti stavieb, a to stavebné a montážne práce v rámci celej Slovenskej republiky, a to už od roku 1992. Výnimkou nie sú ani rekonštrukcie a zatepľovanie domov. Okrem toho sa špecializujeme na inštalácie vodovodných, kanalizačných, kúrenárskych a plynových rozvodov. Počas mnohoročného pôsobenia na slovenskom trhu v tejto oblasti vieme našim klientom poskytnúť nie len služby na vysokej kvalitatívnej úrovni, ale radi im poradíme, či odporučíme najvhodnejšie riešenia.

• vodovodné inštalácie
• kanalizačné inštalácie
• kúrenárske inštalácie
• plynové inštalácie
• obnova bytových domov
• zateplenie bytov, domov
• odstraňovanie plesní a rias zo zateplenej fasády
• likvidácia mikroorganizmov na zateplenej fasáde

Projekty všetkých rozvodov, ktoré sme uskutočnili, spĺňajú všetky technické a bezpečnostné predpisy a normy. Dbáme na to, aby boli systémy správne inštalované, to znamená správny spád, vetranie kanalizácie, správne napájanie jednotlivých komponentov či dostatočnú izoláciu. To všetko tak, aby nedošlo k obmedzeniu prevádzky.

Likvidácia materiálov obsahujúcich azbest

Ďalšou činnosťou, ktorou sa zaoberáme, je bezpečná likvidácia azbestu - odstránenie azbestových materiálov, ktorý ako iste dobre viete, môže spôsobiť vážne zdravotné problémy. Azbest sa v minulosti veľmi často používal v stavebníctve - najmä vďaka výborným tepelným a izolačným vlastnostiam.

V prípade, že máte starší dom, je možné, že pri jeho stavbe bol použitý azbest - či už sú to steny, podlahy, izolácie, strechy, fasády a potrubia. Nebezpečný azbest môže likvidovať len spoločnosť na to špecializovaná a s príslušným povolením. Je potrebné, aby likvidáciu azbestu vykonávali vyškolení profesionáli.

>> kontaktujte nás <<